เม็ดบีด/เม็ดสครับจากธรรมชาติประเภทต่าง ๆ

ปี 2020 เป็นปีที่ประเทศไทยได้ออกกฎหมายแบนเม็ดบีดทั้งหมดที่ทำจากไมโครพลาสติก โดยเม็ดบีดเหล่านี้มีผสมอยู่ในสบู่ และเครื่องสำอางหลายชนิดในท้องตลาด